Obilazak rezervata

Specijalni rezervat prirode „Uvac”, proglašen je uredbom Vlade Republike Srbije i obuhvata područje doline reke Uvac između brda Lupoglav u međurečju Uvca i Vape kod Sjenice i brane na Radoinjskom jezeru i delove dolina njegovih pritoka – potoka Čajak, Veljušnice, Rakonjskog, Purića, Rabrenskog, Sekulića i Dubokog potoka, Zlošnice, Volujačkog potoka, Marića reke, Tisovice, Suvodola, Vrševine i Kladnice.

Zaštićeno područje je ukupne površine 7543 ha.

U zoni Specijalnog rezervata su:

  • Park šuma "Ivlje" koja obuhvata mozaik šumskih sastojina smrče i belog bora sa primešanom jelom, bukom, jasikom i ivom, i pašnjaka i livada izvanredne lepote.
  • Prirodni spomenik "Pećina Bukovik", kao speleološki objekat družine preko 1000 m i izuzetno interesantnih i atraktivnih morfoloških i hidroloških obeležja,
  • Spomenik prirode "munika".

Područja Uvac-Mileševka i Peštersko polje upisana su u Listu međunarodno značajnih ornitoloških područja (IBA-Important Bird Areas), po programu BirdLife International.

U Specijalnom rezervatu je i stanište beloglavog supa koji se gnezdi se po stenama. Hrani se lešinarima, uginulom stokom i drugim krupnim sisarima, pa je poznat kao čistač prirode, a područja koja nastanjuje su ekološki čista. Danas ima oko 250-300 jedinki.

Područije Specijalnog rezervata bogata je sledećom divljači: zec, jazavac, lisica, jarebica, srna, divlja svinja, vuk i dr. Reke i jezera bogata su ribom- mladicom, potočnom pastrmkom i jezerskom zlatovčicom, lipljanom, skobaljom, klenom, ploticom, šaranom i dr. Na ovom području je i veliko bogastvo lekovitog bilja, šumskog voća i pečurki.